Om Happy

Happys Historia

Happy grundades 2014 av Lotta Bohlin som är verksamhetschef inom Happy. I dag ägs Happy av det familjeägda bolaget S& utveckling AB som även driver dagliga verksamheter, boendestöd och avlösarservice i Homsan AB.

Happy är ett bolag på tillväxt och det finns ett stort intresse för de olika verksamheterna. Många är intresserade av våra arbetsinriktade verksamheter som även fokuserar på arbetsglädje, hälsa och balans i livet.

Vision

Vi vill erbjuda verksamheter som fokuserar på inre och yttre hälsa samt bidrar till ett hållbart samhälle. 

vÄRDERINGAR

Att arbeta utifrån våra värderingar innebär att vara lyhörd, empatisk, kreativ, ödmjuk och ansvarsfull. Det är viktigt för oss att värderingarna genomsyras i verksamheterna och att det är den enskildes behov, förmågor och önskemål som styr hur vi ger vårt stöd. Happy dagliga verksamheter fokuserar på arbetsglädje, hälsa och balans i livet. Det gör vi genom att:

Stimulera & utmana

Bibehålla & utveckla färdigheter

Skapa en trygg grund för utveckling & välmående  

Främja delaktighet & självbestämmande 

Ett deltagande på arbetsmarknaden utifrån dina förutsättningar